webmail IT Administrator - Michael Martedal Hansen CO2 neutral Hjemmeside

Terminal Services


Tilbage

Terminal Services Server.

En Terminal Server er en computer, hvor Terminal Services-tjenesten er installeret. Det giver kunderne adgang til Windows-baserede programmer, der kører helt af serveren og understøtter flere klient sessioner på serveren.
Som kunder at oprette forbindelse til en terminal server, Terminal Server afgør om kunden har behov for en licens token, anmoder om en licens token fra en licens server, og så leverer denne licens token til klienten
After a Terminal Server client loses the connection

Windows Server 2003
To work around this issue, follow these steps:

1. Click Start, click Run, type gpedit.msc, and then click OK.
2. Expand Computer Configuration, expand Administrative Templates, expand Windows Components, and then click Terminal Services.
3. In the right pane, double-click Keep-Alive Connections.
4. Click Enabled, and then click OK.
5. Close Group Policy Object Editor, click OK, and then quit Active Directory Users and Computers.


Tilbage